Formulario de inscrición no torneo

Enche tódolos campos para realizar unha correcta inscrición.
Se non recibes confirmación da recepción desta inscrición, faino por e-mail normal.

Nome do torneo

Nome e 2 Apelidos

Número de Licencia

Ranquing actual

Teléfono, fax

E-mail

Por favor...

Necesito confirmación da inscrición no meu correo

Chamo eu para confirmar

Observacións e indica a categoría na que queres participar
Última modificación: 05/01/2007, 01:27:02